Kancelaria Radców Prawnych

Prawo handlowe

Prawo kontraktów handlowych

Zakres usług Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • wsparcie przy sporządzaniu projektów kontraktów handlowych i innych umów z zakresu obrotu gospodarczego, ich zmian lub  rozwiązania,
 • opiniowanie projektów umów przedstawionych przez potencjalnego kontrahenta,
 • pomoc przy negocjowaniu zapisów umownych,
 • reprezentację w sporach (przedprocesowych i sądowych) z nierzetelnymi kontrahentami


Windykacja wierzytelności

Zakres usług Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • podejmowanie działań zmierzających do wyegzekwowania długów na etapie przedsądowym,
 • sporządzanie pozwów o zapłatę oraz reprezentację wpostępowaniach sądowych o zapłatę należności,
 • reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych,

 

Prawo spółek

Zakres usług Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • pomoc i doradztwo przy zakładaniu, likwidacji, przekształcaniu, łączeniu i dzieleniu spółek prawa handlowego oraz spółek cywilnych;
 • sporządzanie i opiniowanie projektów uchwał wspólników i organów spółek;
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów organów spółek;
 • reprezentacja w postępowaniach dotyczących dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym;